Nội Quy

Ngôi nhà Chích Lể Việt Nam là nơi trao truyền rộng rãi kiến thức Khoa Chích Lể Việt Nam.

Vì vậychúng tôi đề ra một số quy định sinh hoạt nội bộ và trên website Chích Lể Việt Nam như sau:

1. Không bàn luận, tham gia các vấn đề thuộc lĩnh vực Chính trị.

2. Không bàn luận về các vấn đề liên quan đến Tôn giáo.

3. Không bàn luận, chỉ trích về các nền Y Học, Khoa Học.

4. Không miệt thị, xúc phạm danh dự của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

5. Không kỳ thị, phân biệt tuổi tác, trình độ, nghề nghiệp, xuất thân, chủng tộc.

6. Không phê phán, đả kích những vấn đề riêng tư, quan điểm,… của người khác.

7. Không bàn luận về những vấn đề xâm phạm đến thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống Việt Nam.

8. Không sử dụng những ngôn từ khiếm nhã, thô tục và không lợi dụng danh nghĩa Khoa Chích Lể Việt Nam thực hiện những hành vi lừa gạt, trục lợi, vi phạm pháp luật.

Các quy định trên không miễn trừ bất kỳ ai và có hiệu lực từ ngày Ngôi nhà Chích Lể Việt Nam chính thức hoạt động từ ngày 14/10/2015.

Chủ Nhiệm