Bài 1: Đại Cương Khoa Chích Lễ Việt Nam

1091

Từ ngàn xưa tổ tiên ta rất quan tâm đến việc phòng bệnh và trị bệnh cho dân tộc ta trong các chứng bệnh thông thường, mãn tính và nhất là bệnh cấp cứu.

Ngoài việc dùng các dược thảo tìm thấy chung quanh còn có nhiều phương pháp khác không dùng thuốc mà kết quả cũng vừa cao vừa nhanh. Trong sinh hoạt của người dân, chích lể và các phương pháp trị bịnh có liên hệ và gần gũi với chích lể được sử dụng khá phong phú. Đáng kể có 9 loại là: Chích, Lể, Cắt, Giác, Búng, Nẻ, Hút, Bật, Khêu Đậu Lào.

Tuy 9 phương pháp trên có cùng chung mục đích, nhưng về thủ thuật của mỗi phương pháp ở mỗi nơi làm một cách giống mà khác nhau. Do đó chúng ta cần hiểu rõ từng phương pháp để phát huy ưu điểm, giảm bỏ nhược điểm của từng phương pháp ngỏ hầu phối hợp đúc kết thành một Khoa Chích Lể Việt Nam toàn diện tinh tế và hoàn hảo hơn.

Hiện tại, chúng tôi dùng từ Chích Lể đại diện cho cả 9 bộ môn liên quan trên là vì chúng tôi xét thấy chích lể có nhiều ưu điểm hơn:

– Như trên khắp mặt da ở toàn cơ thể, nơi nào có bịnh đều có thể chích lể được cả không bị hạn chế.
– Sau khi chích lể không để lại vết thẹo (sẹo) ở mặt da vì lỗ kim rất nhỏ mau liền da.
– Nhờ kim bén, đâm khéo và chính xác vào điểm đau, chỉ lấy một ít máu độc ra, không làm mất nhiều máu tươi, tiết kiệm được máu tốt.
– Nếu làm đúng 9 nguyên tắc chích lể thì không gây nhiễm trùng, lại ít đau, ít bầm, không bị tối mắt ngất xỉu trong khi chích lể (bần huyết não = Vựng châm) lại có hiệu quả cao, kết quả nhanh…

Tóm lại Chích lể nói chung là phương pháp phẫu thuật nhỏ (tiểu phẫu ngoại khoa), lọc lấy máu độc ra khỏi cơ thể, là phương pháp trị bịnh không dùng thuốc, thuần túy của dân tộc Việt Nam.