Bài 1: II 4 Mục Đích Của Môn Chích Lể (Cơ Chế Chích Lể)

1161

1- Khai thông ứ huyết: Làm cho huyết quản thông suốt, tuần hoàn điều hòa, khí huyết lưu chuyển, mạch lạc khai thông.

2- Giải phóng thần kinh bị chèn ép:
Làm cho sinh lý cơ thể họat động bình thường.

3- Điều hòa chức năng của tạng phủ (nội tạng):
Để giữ cơ thể được quân bình sinh hóa.

4- Tăng cường sức đề kháng (chống đở ) của cơ thể:
Làm giảm ít bịnh tật, kéo dài tuổi thọ.